Productes



AVÍS LEGAL

El lloc web www.coolmado.com és titularitat de COOLMADO A CASA, S.L. NIF B66948548. Sant Gervasi de Cassoles, 84 1º 1ª Esc.B, 08022 Barcelona, amb correu electrònic: info@coolmado.com

En endavant, COOLMADO A CASA, S.L. s’identificarà amb el nom comercial COOLMADO.COM i l’usuari del lloc web USUARI.


PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

COOLMADO.COM informa als usuaris del lloc web www.coolmado.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-li les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de COOLMADO.COM, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l’enviament d’informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de COOLMADO.COM, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l'usuari sobre els productes oferts. Li informem també que es comunicaran les seves dades per al compliment de les obligacions legals existents.

COOLMADO.COM adoptarà els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els demés riscos possibles.

Igualment, COOLMADO.COM es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de COOLMADO.COM.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el què s’estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica en la que s’acrediti la identitat de l’usuari a info@coolmado.com o a la direcció postal Carrer Sant Gervasi de Cassoles núm 84, 1a 1a Esc. B (Barcelona, 08022).

COOLMADO.COM es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.


PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (en endavant "els materials"), excepte aquells d'empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts, són propietat de COOLMADO.COM i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel.lectual i industrial.

L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d'aquests drets de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari, la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de COOLMADO.COM, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté

L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de COOLMADO.COM per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament, una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials , elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

En el cas de gràfics, dissenys o materials que apareguin en aquesta web la titularitat de la qual sigui d'empreses col·laboradores de COOLMADO.COM, els seran aplicable, igualment, les presents condicions.


ENLLAÇOS

En relació amb els enllaços o vincles que amb altres portals o llocs web no gestionats per COOLMADO.COM puguin aparèixer al portal a títol informatiu, COOLMADO.COM no exerceix cap control sobre els mateixos, ni assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.


PREUS I FORMA DE PAGAMENT

Els preus dels productes que s’ofereixen en aquest lloc web són els que s'indiquen al portal en el moment d'efectuar la comanda, independentment que puguin variar posteriorment. L'USUARI rebrà un correu electrònic de confirmació, amb el detall de la comanda i els preus de compra. Tots els preus inclouen l'IVA corresponent.

Els horaris i zones de lliurament i els costos del transport s'indiquen en l'apartat “Costos de transport” del portal.

El pagament de la comanda únicament es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit. Una vegada efectuat el pagament, l’usuari no podrà desistir en cap cas de la comanda efectuada.

COOLMADO.COM es reserva la facultat de no servir els productes seleccionats en el cas de què no estiguin disponibles quan s’hagi de realitzar el seu lliurament a l’usuari, pel que, de donar-se aquest supòsit, així li ho comunicarà i li reintegrarà el seu import en la tarjeta de crèdit a través de la qual hagués realitzat el seu pagament.

En el cas que un producte arribi en mal estat o caducat, l'usuari li ho comunicarà a Coolmado, qui s'encarregarà de recollir-lo al domicili d'entrega. El producte s'ha de mantenir en les mateixes condicions en què s'ha lliurat i rebut, per tal de poder valorar el defecte i poder procedir a la devolució del seu import.

 

A les devolucions de l'import de les comandes fetes fora de la zona de repartiment de Coolmado.com se'ls hi aplicarà un descompte d'un euro sobre l'import total, en concepte de despeses de gestió de devolució de Coolmado.com.

 

LEGALITAT

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Està explícitament prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.


PLATS CUINATS I PREPARATS

En quant a la composició i ingredients d'aliments preparats i/o plats cuinats relacionada amb al.lèrgies o intoleràncies, Coolmado.com es limita a oferir la informació proporcionada pels proveïdors d'aquests productes.



Carret  

Sense productes

0,00 € Despeses d'enviament
0,00 € Total

Carret Finalitzar